31 Aralık 2016 Cumartesi

Hakan Kırkoğlu 2017 Yorumları


Türkiye ve Dünya 2017

2017'de Türkiye’de neler olacak?

2017’nin ilk yarısında yorucu, aldatıcı ve şaşırtıcı koşullar var. Yılın ikinci yarısında daha fazla cesaret ve yenilikler vurgulanıyor. 15 Şubat-23 Nisan 2017 en zor olabilecek, kısıtlama ve açık düşmanlık getirebilecek bir dönem. 23 Nisan-7 Temmuz 2017 arası da endişeler ve krizler taşıyor

Tutulmalar büyük değişikliklere, bitişlere, sonlanmalara ve aynı zamanda yeni başlangıçlara işaret ederler. 2017’de 26 Şubat’ta Balık burcunda halkalı, 21 Ağustos’ta da Aslan burcunda tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Balık burcundaki tutulma oldukça yorucu ve dağıtıcı koşullara dikkat çekiyor. Ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu söylemeliyiz.

Ankara’ya göre haritada tutulmanın 7. evde gerçekleşiyor olması ülkemizin ittifakları, anlaşmaları, görüşmeleri, diplomasisi ve açık düşmanlarıyla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Bu olaylar özellikle 11-15 Nisan yakınında, 1-4 Mayıs ve 15 Mayıs ve 25 Mayıs yakınlarında, 7-14 Temmuz civarında daha fazla dikkat çekebilir.

Ana gündem maddeleri


21 Ağustos’taki tam tutulmada ateş elementine büyük bir vurgu var. Bu tutulma özellikle liderlik, başkanlık, yöneticilik temalarını öne çıkarıyor.

Ülkemiz bu yıl (2016-2017 dönemi) 10. ev, Koç burcu temalarını yaşıyor. Bu görünüm ülkemizin dünyada daha fazla ortaya çıktığı, cesaret gösterdiği, mücadele içinde olduğu durumları vurguluyor.


Koç tek başına hareket etme ve hayatta kalma mücadelesiyle ilgilidir. Yıl yöneticisi Mars’ın, yüceldiği Oğlak burcunda yer alması savaş ve mücadele gerektiren konularda büyük bir aktivite yaşandığını anlatıyor. Ekonomi, paranın değeri ve tasarruflarla ilgili konularda mücadele, hayatta kalma savaşı yaşanıyor.

Yükselen burçta yer alan Satürn halkın içinde bulunduğu sınırlamaları, yükleri ve engelleri açıklıyor. Ay’ın ışığının iyice küçülmesi ve 8. evdeki Yengeç ülkenin güvenlik konularında büyük endişeler, krizler içinde olduğunu anlatıyor.

İçişlerini, toprağı ve vatanın güvenini anlatan 4. evde Balık ve Neptün bu alanlarda büyük belirsizlik ve karmaşaya, yanıltıcı olabilecek koşullara işaret ediyor.

Temmuz sonuyla birlikte ancak 29 Ekim civarında iyice belirgin olacak şekilde yılın ikinci yarısında yeni trendler görüyoruz. Bu yeni gelişmeler 11. ev, Boğa ekseninde önem kazanmaya başlayacak. Beklentilerimizde güven, istikrar, huzur arayışının en önemli gündem maddesi olacağı anlaşılıyor.

Aynı zamanda ekonomide istikrar, liranın değeri yanında toprağa ait unsurlar da önemli.


Harcamaya eğilim var


Ülkemiz haritasında Venüs’ün Akrep burcunda olması bu konularda pek de kolay huzurlu olamadığımızı gösteriyor. Bu yeni dönemde harcamaya eğilim, israf kontrol altına alınmalı. 5. evdeki Venüs, Jüpiter ve şans noktasıyla birlikte yatırımların, spekülatif ve risk içeren konuların, eğlence ve kutlamaların, abartılı eğilimlerin de gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Zor koşullar sürecek


Yıllık haritada Balık burcunun yükselmesi bu yeni dönemde oldukça karmaşık, bulanık, inançların ve dini konuların vurgulandığı koşullara işaret ediyor.

Önümüzdeki 2017-2018 döneminde uluslararası yüklerin ve sorumlulukların son derece test edici olabileceği görülüyor. Genel olarak ülke gündemini ve yönetimi ilgilendiren alanlarda gerçekçi olmayan duygusal yaklaşımlar, inançlara dayalı konular, pek akılcı olmayan tutumlar dikkat çekiyor.

23 Nisan 2016’dan bu yana devam eden ve sıkıntı yaratan, gizli düşmanları ve kontrol edilmesi zor olan koşulları anlatan gelişmeler 14 Aralık 2017’ye kadar devam ediyor. Dolayısıyla, 2017’nin büyük bir bölümünde kontrol edilmesi oldukça zor, gizlilik içeren ve huzursuzluk yaratan koşullar var.

Hangi ayda neler yaşanacak?


Ocak 2017 Yorumu


Gizli düşmanlıklar, terör, kayıplar ve elde olmayan nedenler yüzünden yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olaylara vurgu var. 19’u civarında yönetimi ilgilendiren alanlarda kısıtlayıcı koşullar söz konusu.

Şubat 2017 Yorumu


28 Ocak’taki yeniay finansal konulara, güvenlik açısından endişe yaratan durumlara dikkat çekecek. Mars’ın Koç burcuna ilerlediği bugünden başlayarak 10 Mart’a kadar ülkemizi mücadele ve savaşa yönelik konular meşgul edecek. Finansal konuların ekonomideki yansımaları daha dikkatli izlenmeli.

Mart 2017 Yorumu


Ekonomiye, parasal desteklere, yöneticilere ait konular öne çıkarken bunların sıkıntı getirebileceği görülüyor. İlk 10 güne çok dikkat edilmeli.8-12 Mart civarında kısıtlamalar, şanssızlıklar had safhada. Bu durum yöneticilerle, liderle ilgili olabilir. Bu dönemde ülkeye, toprağa yönelik konularda karmaşa olabilir.  

Nisan 2017 Yorumu


Yönetimi ilgilendiren konular ön planda. Cesaret ve yenilikler göze çarpıyor. Yenilenme ve başlangıçlar içerisindeyiz. 28 Mart’taki yeniay bu koşulları daha çok vurguluyor. 11-12 Nisan civarı özellikle dikkat çekici. Yönetimi ve sistemi ilgilendiren alanlarda hassasiyetler söz konusu.

Mayıs 2017 Yorumu


Toprağa, içişlerine ve güvenliğe ait meseleler öne çıkarken sağlık, düzen ve huzuru bozabilecek konular söz konusu. 11 Mayıs civarında halkı etkileyecek ani gelişmeler olabilir. 11 Mayıs’taki dolunaya çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dolunay ülkenin, toprağın ve halkın güvenliği için riskler oluşturabilir. Sarsıcı bir doğa olayı da gündeme gelebilir.

Haziran 2017 Yorumu


Dışsal faktörlerin çok daha fazla belirleyici olduğu bir süreçten geçiyoruz. Önümüzde önemli boşluklar var. Gizli düşmanlıklar, kontrol edilmesi son derece güç olan koşullar önemli karşıtlıklar, muhalefetler getiriyor. 

Temmuz 2017 Yorumu


29 Haziran-29 Temmuz arasında orduyu, devlete hizmet edenleri, halkın sağlığını, uluslararası ya da inançlarla ilgili konuları gündemde tutan, sosyal alanda hareketlilik içeren koşullar var. Bu gelişmeler 7 Temmuz civarında daha fazla kısıtlama ya da stres kaynağı da olabilir. Ayın ilk yarısında yönetimi ve askeri konuları gündemde tutabilecek koşullar görülüyor.

Ağustos 2017 Yorumu


Karşıtlıkların, düşmanlıkların dikkat çekici hale geldiğini görüyoruz. Diplomasi zorunluluğu var. Aynı zamanda halk açısından önemli seçimler, değerlendirmeler söz konusu. Ayın ilk yarısında son derece şiddetli, sert ve ani olayların gündeme gelebileceğinin işaretler var. 4-6 Ağustos civarı bu açıdan dikkat çekici olabilir. 10-12 Ağustos civarında düşmanlık taşıyabilecek gelişmeler yaşanabilir.

Eylül 2017 Yorumu


Ayın ilk yarısında karmaşa, çözülme ve dağılma getiren koşullar söz konusu. Devlete, kurallara, sisteme yönelik bulanıklıklar yaşanabilir. 6 Eylül’deki dolunay yanlış değerlendirmelerin olabileceği, halkın sağlığıyla ilgili koşulların ağır bastığı puslu gelişmelere işaret ediyor.

Ekim 2017 Yorumu


Yasamaya ilişkin gelişmeler, uluslararası meseleleri, akademik alanı ve medyaya, propagandaya yönelik konuları içine alan gündemler dikkat çekiyor. 3 Ekim bu açıdan özellikle önemli olabilir. Ay içinde şiddet ve huzursuzluk taşıyabilecek gelişmeler de görebiliriz. 14 Ekim kritik günlerden sayılır.

Kasım 2017 Yorumu


Barış, istikrar ve huzur isteği vurgulanıyor. Ancak diplomatik açıdan endişe yaratan koşullar da var. Bu dönemde uluslararası bağlamdaki destekleri ve ortak çıkarları daha iyi değerlendirmek gerekiyor.

Aralık 2017 Yorumu


3 Aralık’taki dolunay yönetsel konulara son derece dağınık, karmaşık, yanlışlarla dolu bir atmosfer getiriyor. 15 Aralık civarı sıkıştırıcı ve zorlayıcı olabilir. 20 Aralık’ta Oğlak burcuna ilerleyecek olan Satürn diplomatik ilişkiler açısından son derece ciddi koşullara işaret ediyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder